FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.03.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
41 796 420 Kč
Nedaňové příjmy
5 561 000 Kč
Přijaté transfery
2 918 500 Kč
Kapitálové příjmy
10 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
37 181 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
14 198 320 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
5 383 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 397 600 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 008 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
78 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
37 181 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
14 198 320 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
5 383 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 397 600 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 008 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
78 000 Kč